عدم پیوستگی ما به ساختارهایی مانند سازمان‌های بیمه‌گر ما را دچار مشکل می‌کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید نمکی در نهمین شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک، با تاکید بر ضرورت استمرار پیگیری استقرار زیرساخت های نظام سلامت بیان کرد: پیشرفت زیرساخت های الکترونیک در نظام سلامت، راهی جز همدلی، همراهی، مشارکت و پیگیری مستمر ندارد. سودی که از استقرار و استمرار سامانه های الکترونیک در کشور حاصل می شود، برای گروه یا دستگاه خاصی نیست و هیچ گروهی کمتر از دیگری سود نخواهد برد و در نهایت خیر آن به آینده مملکت و مردم و کشور خواهد رسید.

وی افزود: باید به این باور برسیم که نظام های اجرایی مملکت، چه نظام سلامت و چه سایر دستگاه ها، به جز ریل سامانه های الکترونیک در کشور، هیچ راهی برای عبور واگن اهدافشان ندارند، درهم آمیختگی نظام ارائه خدمت در آینده به قدری زیاد خواهد شد که امکان ندارد در جزیره ای بدون پیوست به دیگران، بتوانیم خدمت ارائه دهیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: ساختارهای ارائه خدمت مانند، متولیان بخش سلامت به خصوص سازمان های بیمه گر، اگر به این سامانه های الکترونیک متصل نشوند و درگاهی برای پیوستن به دیگران "ارائه دهنده و گیرنده خدمت" نداشته باشند، ادامه راه برایشان میسر نخواهد بود.

نمکی گفت: دکتر روحانی به شدت پیگیر بحث سامانه ها، پرونده الکترونیک سلامت و شیوه های استفاده مطلوب از زیرساخت های الکترونیک، است، درون وزارت بهداشت تمامی بخش ها از طریق سامانه های الکترونیک درحال پیوستن به یکدیگر هستند، اما باید توجه کنیم که عدم پیوستگی ما به ساختارهایی مانند سازمان های بیمه گر و سایر دستگاه ها، بازهم ما را دچار مشکل می کند.

به گزارش وب‌دا وی در پایان اضافه کرد: جا دارد از زحمات همکارانمان در راستای پیگیری و استقرار پرونده الکترونیک سلامت قدردانی کنیم، در بحث پرونده الکترونیک سلامت لازم است که اقدامات پیگیری و استمرار داشته باشد و معایب برطرف شود. اگر از این دستاورد عظیم صیانت نکرده و مورد بهره برداری قرار نگیرد، تمام زحماتمان به صندوقچه خاطرات می پیوندد، لذا با کاربرد روش ها در عمل، می توانیم سیستم را پویا نگه داریم، ضمن اینکه نارسایی چنین سیستم هایی در عملکرد مشخص می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه