روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و مشهد منصوب شدند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این احکام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مهرزاد لطفی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

پیرو ابلاغ شماره 1214/100 مورخ 16/9/1398 و با توجه به مصوبه جلسه مورخ 29/10/1398 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شیراز منصوب ميشويد تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

 جناب آقای دکترسید محمدحسین بحرینی طوسی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

 پیرو ابلاغ شماره 965/100 مورخ 28/7/1398 و با توجه به مصوبه جلسه مورخ 29/10/1398 شورایعالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مشهد منصوب مي شويد تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

پایان پیام/

مطالب مشابه