رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان رودبار منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این حکم آمده است:

همکار گرامی جناب آقای دکتر سید میران تیموری سندسی
سلام علیکم

در اجرای ماده 13 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان رودبار جنابعالی به عنوان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی آن شهرستان منصوب می شوید.

امید است به یاری خداوند متعال و با بهره گیری از نظرات و ظرفیت های جامعه پزشکی در اجرای قانون و وظایف محوله موفق و موید باشید.

دکتر محمد رضا ظفرقندی
رئیس کل

پایان پیام/

مطالب مشابه