دانشجویان هر وزارتخانه می‌توانند برخی دروس را در دانشگاه‌های وزارتخانه دیگر طی کنند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اکبر حق دوست گفت: برای همگرایی علوم لازم نیست ساختارها تغییر کند، بلکه ایجاد ساختارهای نرم بسیار موثرتر از ساختارهای خشک اداری است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به سابقه تلاش های صورت گرفته برای همکاری های علمی وزارت بهداشت و وزارت علوم گفت: لازم است معاونت های متناظر در هر دو وزارتخانه با یکدیگر چارچوب همکاری تنظیم نمایند، ساز و کارهای این همکاری  بسیار سادهاست، اگر متخصصین در دانشگاههای زیرمجموعه هریک از وزارتخانه ها در قالب پروژه های مشترک با دیگر وزارتخانه همکاری نمایند، ارتباط ها و گفتمان های دو طرف را تقویت می کند.

به گزارش وب‌دا وی در پایان افزود: چنانچه ساز و کار اصلی این همکاری نهایی شود، دانشگاههای زیر مجموعه دو وزارتخانه که در یک استان مستقر هستند می توانند بسته به ظرفیت ها و نیازهای خود از این ساز و کار استفاده نمایند، در صورتی که زیرساخت ها آماده باشد، دانشجویان هر وزارتخانه می توانند برخی دروس را در دانشگاههای وزارتخانه دیگر طی کنند.

پایان پیام/