بدهی سازمان‌های بیمه‌گر مهمترین مشکل نظام دارویی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا شانه ساز گفت: از این ۶ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان بدهی به داروخانه ها و شرکت های دارویی است و تقریبا بدهی هر یک از سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت به بخش دارو و تجهیزات برابر و هر کدام حدود سه هزار میلیارد تومان است.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: بدهی سازمان های بیمه گر به داروخانه ها و شرکت های دارویی اکنون مهمترین مشکل نظام دارویی است زیرا کمبود جدی از نظر اقلام دارویی در کشور نداریم.بدهی بیمه ها به داروخانه ها و بیمارستانها موجب بدهکاری این مراکز به شرکت های پخش دارو و تجهیزات پزشکی شده و به دنبال آن به علت کمبود نقدینگی این مراکز، برخی داروخانه ها توان مالی خود را برای خرید دارو از دست داده اند.

وی افزود: ذخیره دارویی کشور نیز حداقل برای هفت ماه آینده وجود دارد و مواد اولیه دارویی نیز برای تولید حداقل ۶ ماه کارخانه های دارویی وجود دارد اما اگر در یک داروخانه دارویی نباشد به علت بدهی داروخانه به شرکت پخش است که باعث می شود شرکت ها از ارائه دارو به داروخانه امتناع کنند.

به گزارش ایرنا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی از پرداخت حدود پنج هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به صورت اوراق خبر داد و گفت: شرط پرداخت این اعتبار این شده است که سازمان تامین اجتماعی سه هزار میلیارد تومان از این مبلغ را برای پرداخت بدهی خود به مراکز بهداشتی و درمانی هزینه کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه