سیستم استحقاق‌سنجی باعث شفاف‌سازی ارائه خدمات در حوزه سلامت می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طاهر موهبتی از استقرار سرویس استحقاق سنجی به منظور کاهش استفاده از دفترچه بیمه در مراکز درمانی خبر داد و گفت: در حال حاضر سرویس استحقاق سنجی در ۱۷ هزار مرکز سطح یک و ۶۰۵ بیمارستان دولتی دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین از استقرار سرویس استحقاق سنجی در سطح ۱۰ هزار داروخانه کشور برای در تایید داروهای گران قیمت خبر داد و گف: در ۳۳۰۰ مطب نیز از این سرویس استفاده می شود.

وی افزود: در سیستم استحقاق سنجی به صورت الکترونیکی و در لحظه، امکان رهگیری اطلاعات و خدمات ارائه شده به بیمه شدگان در مراکز مختلف درمانی وجود دارد که باعث بهبود کارایی، بهره وری، کنترل و نظارت، مدیریت پرداخت و دریافت مالی بیمار و مراکز درمانی و در برآیند کلی شفاف سازی ارائه خدمات در حوزه سلامت می‌شود.

به گزارش مهر موهبتی در پایان با اشاره به برنامه سازمان بیمه سلامت برای توسعه خدمات الکترونیکی، گفت: تمام توان و ظرفیت سازمان بیمه سلامت در قالب ایجاد یک سازمان الکترونیک به کار گرفته شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه