هنگام تعویض دفترچه تامین اجتماعی نسخ دفترچه قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهروز کریمی گفت: به منظور صیانت از منابع سازمان، پیشگیری از تضییع حقوق ذینفعان و ممانعت از سوء استفاده‌های احتمالی، در زمان تعویض دفترچه درمانی، نسخه‌های موجود در دفترجه قبلی از درجه اعتبار ساقط می شوند.

مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: از آنجا که ممکن است نسخ خام دفترچه های تعویضی، مفقودی و یا سرقتی، مورد سوء استفاده توسط افراد سودجو قرار گیرد و از این طریق خسارات قابل توجهی به این سازمان، بیمه شده ها و افراد ذینفع وارد شود، در هنگام تعویض دفترچه، نسخ دفترچه قبلی از درجه اعتبار ساقط می شود.

وی افزود: با اجرای این مکانیسم ممکن است در مواردی نسخه‌های دارو، آزمایش و... که هنوز توسط مراکز مربوطه مورد استفاده قرار نگرفته اند نیز ابطال و مشکلاتی برای مخاطبان ایجاد شود، از این رو به منظور به حداقل رساندن تبعات مکانیسم یادشده برای مخاطبان، کاربران سیستم خدمات متمرکز دفترچه درمانی در شعب و کارگزاری ها قبل از تعویض دفترچه در صورت مشاهده نسخ استفاده نشده موضوع را به بیمه شده اطلاع می دهند.

به گزارش ایسنا کریمی در پایان از بیمه شدگان خواست حتی المقدور پس از اتمام تمامی برگهای دفترچه و بهره برداری از آنها در مراکزی از قبیل داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و ... اقدام به تعویض دفترچه کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه