نامه منتشر شده در فضای مجازی کذب است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، براساس اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت  نامه مذکور دارای اشکالات فنی و نگارشی فراوانی به شرح زیر است:

•    شماره نامه این معاونت با " 400د" آغاز می گردد در حالی که در نامه جعلی مذکور شماره نامه با "270"  آغاز شده است.
•    از لحاظ رعایت سلسله مراتب اداری،  مکاتبه مستقیم با رئیس محترم جمهوری از سوی این معاونت انجام نمی شود و تمامی مکاتبات  این حوزه با مقام محترم وزارت و یا دفتر وزارتی انجام می شود.
•    امضا ء نامه به صورت کامل جعل شده است.
•    کلمه "آنی" در مکاتبات این معاونت تایپ می گردد و از "مهر آنی" استفاده نمی شود.
•    آدرس وزارت بهداشت در انتهای نامه های این معاونت درج نمی شود.
•    رونوشت های مندرج در نامه مغایر با سلسله مراتب اداری است.
•    عنوان اینجانب در نامه های ارسالی " معاون درمان" درج می گردد اما در نامه مذکور "معاونت درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" درج شده است. وب‌دا

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه