هر مورد مشکوکی دلیل بر وجود کرونا نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد مهدی گویا درباره "شیوع بیماری کرونا در کشور" گفت: موارد مشکوک با موارد قطعی فرق می‌کند، اکنون هرکسی که ریه‌اش ذات الریه می‌کند، می‌گویند مشکوک به کروناست اما باید آزمایش این موضوع را نشان دهد.

به گزارش فارس رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در پایان گفت: هر مورد مشکوکی که وجود داشته باشد، دلیل بر این نیست که اعلام کنیم مربوط به بیماری کروناست؛ چراکه ممکن است ما دهها آزمایش انجام دهیم، اما یک مورد آن مثبت باشد، وزارت بهداشت هر روز آمار دقیق را اعلام خواهد کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه