پیشنهاداتی برای مسئولین سلامت کشور (۲)
۱- اجساد بیماران کرونایی و مشکوک به کرونا بر اساس یک پروتکل مشخص، گند‌زدایی و بخاک سپرده شوند. این پروتکل میبایست هر چه سریع‌تر تهیه شده و به اطلاع عموم برسد.

 ۲-  تمامی تجمعات جمعیتی ملغی و ممنوع گردد.

 ۳- پوشش‌های محافظتی اعم از گان، ماسک و دستکش تهیه و در اختیار پرسنل درمان قرار گیرد.

 ۴- به تمامی مراکز تجمع جمعیتی نظیر پادگان‌ها‌، زندان‌ها، نوانخانه‌ها و سراهای سالمندان آموزش‌های لازم و کمک‌های ضروری داده شود.

 ۵- وضعیت فوق‌العاده در کل کشور اعلام گردد.

 ۶- از سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل متحد تقاضای کمک شود.

 ۷-مواد ضد عفونی کننده‌، دستکش و ماسک جهت کشور تامین گردد.

 ۸-توصیه جدی به عدم مسافرت‌های غیر ضروری و حتی اقدام در جهت کنترل آن.

 ۹-پروتکل‌های لازم برای معیار‌های بستری افراد‌، معیارهای نیاز به آزمایش کرونا‌ و درمان‌های سرپایی و بیمارستانی تهیه  شده و در اختیار  پزشکان قرار گیرد.

 ۱۰-کمیته‌های بهداشتی جهت اجرای دقیق دستورات بهداشتی در محلات شهرها، روستاها، بیمارستان‌ها ، فرودگاه‌ها‌، ایستگاه‌های راه آهن‌، پادگان‌ها و زندان‌ها تشکیل گردد.

 ۱۱- کیت‌های تشخیصی در اختیار کلیه مراکز استان‌ها ( دانشگاه‌ها) قرار گیرد.

 ۱۲- اختیارات ویژه به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی داده شود.

 ۱3-تخصیص مکان‌های مخصوص برای کلیه پزشکان درگیر در بیمارستانها و حتی پرستاران، جهت زندگی و دور بودن از خانواده تا رفع خطر.

پایان پیام/

مطالب مشابه