رابط علمی کشور با دولت‌ها و مراکز علمی درگیر در زمینه مبارزه با کووید ۱۹ منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در متن حکم سعید نمکی خطاب به محمد آسایی آمده است: 

با توجه به تجربیات و دستاوردهای دیگر کشورها در زمینه مبارزه با کووید 19، ضروری است دست‌اندرکاران بهداشت‌و درمان کشورمان از این تجارب و دستاوردها به سرعت بهره‌مند شوند.

لذا به جنابعالی ماموریت داده می‌شود به عنوان رابط علمی کشور با دولت‌ها، مراکزعلمی و تحقیقاتی سازمان‌های مردم‌نهاد درگیر در این بیماری و صاحب تجربه بخصوص کشور چین با واسطه سازمان جهانی بهداشت و یا مستقیماً اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و جهت بهره‌برداری در اختیار معاونین بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و کمیته علمی مربوطه قرار دهید. ارسال یک نسخه از گزارش‌های فوق به دفتر اینجانب موجب سپاسگزاری است. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه