ایمنی درمانگران و کارشناسان ویروس کرونا باید با جدیت و در سطح بالا تامین شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد قویدل گفت: خط اول، کارشناسان حوزه بهداشت، حوزه اپیدمی و پزشکان اجتماعی هستند که با تکیه بر اطلاعات علمی، راهبران مردم برای بیمار نشدن هستند. رسانه می‌بایست دروازه بانان خبر خود را در ارتباط مجازی و پیوسته با این کارشناسان قرار دهند. وزارت بهداشت فهرستی از این کارشناسان را در سراسر کشور با همکاری سازمان نظام پزشکی ارائه دهند، خط دوم، رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اطلاع رسانی در پیوند با کارشناسان بهداشتی و اجتماعی باید بتوانند مردم را دعوت و متقاعد به رعایت دستورالعمل‌ها نمایند.

وی افزود: مدیران رسانه‌ها باید به شدت مراقب خبرنگاران باشند. تهیه گزارش از مراکز شیوع باید با رعایت مقررات ایمنی انجام شود. در بسیاری از موارد حضور خبرنگار در این مراکز ضرورتی ندارد. با کمی اغماض از کیفیت هر فردی که به دلیل وظیفه در محل‌ها قرنطینه شده حضور دارد با تلفن خود یک شهروند خبرنگار است. افزایش پهنای باند اینترنت در دسترس مردم در شرایط بحران باید افزایش یابد.

قویدل به خط سوم مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: خط سوم، گروه‌هایی شامل شخصیت مرجع، احزاب سیاسی، انجمن‌های صنفی و فرهنگی، سازمان‌های مردم نهاد و خیریه و سلبریتی ها هستند. این مجموعه در مردم فرآیند اعتماد به رهنمودهای خط اول پیش می‌برند و مانند واسطه‌ای به کمک رسانه‌ها و خط اول و دوم می‌شتابند. موفقیت در سه خط اول شیوع بیماری را کنترل می‌کند. این موفقیت کلیدی است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: خط چهارم مقابله با کرونا درمانگران و کارشناسان حوزه درمان هستند. ایمنی این پرسنل با جدیت و در سطح بالا می‌بایست تأمین شود. نیازهای آنها در حوزه‌های مختلف باید از طرف دولت برطرف شود. امکان برقراری ارتباط تصویری این افراد با خانواده با اینترنت با پهنای باند بالا امکانپذیر شود. از این امکان بیماران قرنطینه هم می‌توانند بهره مند شوند. در این خط از مرگ و میر ناشی از شیوع جلوگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: خط پنجم مقابله با بحران کرونا دیگر مدیران کشور هستند. بحران شیوع یک بیماری است. سیل و زلزله نیست که دیگر مدیران کشور در این عرصه برای همدردی حضور داشته باشند. سلامت مدیران کشور باید حفظ شود. کشور برای مقابله با کرونا هزار کار دارد. مدیری که مسئول تأمین مایحتاج مردم است در عرصه‌های پر خطر نباید وارد شود. برای مثال حوزه‌های ارتباطات، راه و دانشگاه نیاید به حوزه وارد شوند. سیل نیست مدیران تا کمر وارد آب شوند و ابراز همدردی نمایند. دیگر مدیران کشور باید از ورود به این حوزه بحرانی به شدت پرهیز نمایند.

قویدل ادامه داد: خط ششم، حوزه‌های امنیتی، انتظامی، قضائی و نیروهای مسلح هستند. این نیروها در صورت شدت بحران غیر قابل کنترل دولت، توجه نمائید وقوع بحران غیر قابل کنترل دولت در موضوع مداخله می‌نمایند. این نیروها بنا بر وظیفه ذاتی در تمامی مراحل نقش خود را در حفظ امنیت در جایگاه خود ایفا می‌نمایند. اول باید سلامت پرسنل خود را تأمین نمایند. اساساً عاقلانه نیست نیروی دفاعی و امنیتی کشور را بی دلیل در مجاورت شیوع قرار دهیم.

عضو ستاد شبکه سازمان‌های مردم نهاد گفت: اگر مردم از دستورالعمل‌های بهداشتی سرپیچی کنند، این نیروها باید مداخله کنند. نیروهای مسلح در قرنطینه شهرها مداخله می‌کنند. در بستن راه‌ها آن هم با رعایت بهداشت و با تجهیزات کافی بهداشتی با ایمنی استقرار یابد. حتی در شهرهایی مثل رشت، قم و تهران چند پایگاه استقراری ایمن در شهرها برای حفظ امنیت ایجاد می‌کند. اساساً به مصلحت کشور نیست، این نیروها را که بنا بر وظایف ذاتی خود معمولاً مجتمع هستند در معرض شیوع قرار دهیم.

به گزارش مهر وی در پایان اضافه کرد: بدبینانه ترین تحلیل، درگیر کردن نیروهای مسلح و امنیتی در بحران بهداشتی است. مداخله نیروهای مسلح در بحران به جا و به موقع باید باشد. در غیر این صورت بحران را به نیروی دفاعی کشور که در آماده باش است، سرایت می‌دهیم. مداخله در حد جلوگیری از بحران در بحران است.

پایان پیام/

مطالب مشابه