کرونا و مدعیان طبابت
حكايت اين روزهاي طب غير‌كلاسيك، حكايت همان حكيم باشي و اهالي روستاست. اگر درمان افاقه كند كه توانايي حكيم است و اگر بي‌تاثير باشد كه يا نقصان نيت و كمي ايمان است و يا مشيت الهي. با اين اوصاف هيچ‌گاه نمي‌توان يك مدعي شبه علم را به ناتواني متهم كرد؛ كه ايشان هميشه دليل غير قابل ردي در آستين ادعاي خويش پنهان كرده است.

در مورد بيماري كرونا نيز وضع به همين منوال خواهد بود. فعلا كه جام سكوت سركشيده‌اند و مشغول ارزيابي اوضاع؛ اما يقينا بعدا مدعي خواهند شد آنان‌كه بهبود يافته‌اند به دستورات ايشان عمل كرده‌اند و حتي مثال‌هايي خواهند زد از افرادي كه بهداشت را رعايت نكرده و بيمار هم نشده‌اند.

نمي‌دانم كه داستان ما و اين عاشقان بي‌هنر طبابت به كجا كشيده خواهد شد، اما آنچه كه عيان است تا زماني كه بستر فكري جامعه از دانش و آگاهي‌، بارور نشده باشد، بازار اين مدعيان، پررونق و داغ خواهد بود.

سلامتي  درّ گرانبهايي است كه همچون نعمت عقل در اختيار آدمي قرار گرفته است و آن كس كه اولي را در اختيار نااهل آن قرار مي‌دهد، خود را از دومي نيز بي بهره كرده است.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه