مداخله جامعه بین‌الملل برای لغو فوری تحریم‌ها علیه ایران در بحران کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی لاریجانی روز سهشنبه در نامههای جداگانه خطاب به رییس اتحادیه جهانی بینالمجالس، دبیرکل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، دبیرکل اتحادیه مجالس پارلمانی آسیا و نیز روسای مجالس کشورهای اسلامی و آسیایی ضمن ابراز تاسف از تحریمهای ضد انسانی آمریکا علیه کشورمان، این اقدامات ایالات متحده از جمله تحریمهای پزشکی، دارویی و وسایل آزمایشگاهی را موانعی در مسیر مهار شیوع کرونا توصیف کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار همصدایی جامعه بینالمللی و مواضع اصولی برای لغو فوری همه تحریمها از جمله تحریمهای پزشکی آمریکا علیه مردم ایران شد.

در نامه لاریجانی خطاب به گابریلا کوئباس بارون رییس اتحادیه بینالمجالس که رونوشت آن به روسای دیگر اتحادیهها و مجالس کشورهای مختلف جهان ارسال شده، آمده است: همانگونه که استحضار دارید سازمان بهداشت جهانی به دلیل شیوع روزافزون و وخامت بار ویروس کرونا، وضعیت اضطراری در برخی کشورها و مناطق جهان اعلام کرده است.

وی افزود: امروز جهان و بشریت شاهد تهدید بیسابقه و نگرانی روزافزون بینالمللی است که به رغم تدابیر بهداشتی و درمانی لازم هر روز بر تعداد کشورهای گرفتار با این ویروس و قربانیان آن افزوده میشود. این ویروس هر روز مرزها را نوردیده، تمام مناطق دنیا را بطور جدی مورد تهدید قرار میدهد.

رییس مجلس ادامه داد: شرایط بینالمللی امروز بیش از هر زمان دیگر لزوم تلاش و همکاریهای ملی، منطقهای و بینالمللی را برای بسیج همه امکانات فنی و لجستیک جهت کمک به کشورهای آلوده به این ویروس برجسته کرده، ضرورت اقدام عاجل، موثر وجامع را برای مهار این ویروس خطرناک نمایان ساخته است.

لاریجانی تصریح کرد: باعث تاسف است که در این شرایط بسیار حساس که جمهوری اسلامی ایران بشدت در صف اول مبارزه گسترده برای محو این ویروس باهدف کاهش آلامانسانی ناشی از شیوع این بیماری است،  بطور سیتماتیک در معرض تحریمهای یکجانبه مستقیم و غیرمستقیم غیرانسانی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: این رویکرد ایالات متحده که در تعارض بارز با منشور ملل متحد و اساسنامه سازمان بهداشت جهانی است، نه تنها در تلاشهای فشرده ایران برای کمک به مردم آسیب دیده و مهار شیوع ویروس کرونا مانع جدی ایجاد کرده، بلکه آثار منفی و غیرقابلانکاری بر تمام تلاشهای ملی، منطقهای و بینالمللی برای مهار این ویروس از خود بجا گذاشته است.

رییس مجلس ادامه داد: در عین حال ما بسیار خشنودیم که اخیراً مقامات برخی کشورها و سازمانهای بینالمللی با درک این شرایط حساس و ویژه بینالمللی، خواستار لغو فوری و جدی همه تحریمها از جمله تحریمهای اقلام پزشکی، دارویی و وسایل آزمایشگاهی و سایر ملزومات پزشکی مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران شدهاند.  

لاریجانی گفت: با امعان نظر به مراتب فوق، بر این باوریم اتحادیه بینالمجالس مطابق با اساسنامه خود به عنوان یک نهاد بین المللی شناخته شده و موثر جهانی که بازتاب دهنده دیدگاهها و آرمانهای واقعی مردم و نمایندگان ملتها است، میتواند نقش بسزایی را در این برهه ایفا کرده و بنوبه خود در فرایند مهار بین المللی این بیماری مهلک مشارکت کند.

وی افزود: بر این اساس، این انتظار عالی اکنون وجود دارد که اتحادیه همصدا با جامعه بینالمللی، بدون هیچ ابهامی و مبتنی برمواضع اصولی خود، بطور یکپارچه خواستار رفع سریع همه تحریمهای مستقیم و غیرمستقیم از جمله تحریمهای پزشکی ایالات متحده آمریکا علیه مردم جمهوری اسلامی ایران شود.

به گزارش ایرنا رییس مجلس در پایان اضافه کرد: رجا واثق دارم که سرکار عالی از هیچ تلاشی برای ارتقا تلاشهای بینالمللی بمنظور چیره شدن بر این چالش جدی که جان انسانها. را به مخاطره افکنده، دریغ نکرده و از تلاشهای بیوقفه کشورم در این مبارزه سهمگین برای مقابله با کرونا حمایت لازم را بعمل خواهید آورد.

پایان پیام/

مطالب مشابه