سد نخستین
اول‌: غربالگری بیماران می‌تواند با تجمع کمتر و دقت بیشتر نسبت به مراکز بزرگ رخ دهد.

دوم‌: دستور‌العمل‌های رسمی، امکان انجام کار هماهنگ و دقیق را در این مراکز و محل‌ها فراهم آورده است و رسیدگی به بیماران ‌براساس آنها خواهد بود و سلیقه نقش کمتری خواهد داشت.

سوم‌: ‌محیط بیمارستان‌ها براساس پژوهش‌های همه‌گیر شناسی اعلام شده منبع بین ۳۵ تا ۴۰ درصد انتقال ویروس هستند .

چهارم‌: مراکز بزرگ درمانی عملا به آستانه درماندگی رسیده‌اند و هر ‌میزان که فرصتی برای آنان برای تنفسی کوتاه فراهم شود باعث افزایش کیفیت خدمات و مراقبت ‌نان خواهد شد.

پنجم‌: با کاهش مراحل رسیدگی و نیز به شدت از هزینه‌ها سرباری بر خانوار‌ها و اتلاف وقت آنها کاسته خواهد شد. 

بدیهی است که تهیه و دسترسی ایجاد کردن ‌به تجهیزات حفاظتی و امکانات ایمن همکاران من در مطب‌ها‌، درمانگاه‌ها و مراکز کوچک‌ وظیفه حاکمیت و نهاد‌های مسئول است که متاسفانه در این مورد وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند.

از این رو استدعا دارم سخاوتمندان هموطن با اگاهی از اهمیت یاری رساندن به خط اول واقعی نبرد با ویروس‌، در این زمینه نیز حساس و مراقب و کوشا باشند. در این زمینه حمایت از همکاران من در حوزه پزشکی عمومی‌، متخصصین داخلی و عفونی نیازمند توجه ویژه هستند .

من همچنان آماده پاسخگویی و هماهنگی خواهم بود.

ارادتمند؛ دکتر هاشم موذن‌زاده

پایان پیام/

مطالب مشابه