دنیای پس از کرونا فرصت بی‌بدیلی برای تحول و پیشرفت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا تابش در یادداشتی با عنوان "خلق ارزش‌های جدید در دنیای پس از کرونا" نوشته است:

امروز در گیر و دار فضای نفس گیر کرونا با جمعی از متخصصان برجسته محیط زیست و فعالین اجتماعی جلسه‌ای مفید داشتیم.

در انتهای جلسه و پس از انجام مباحث تخصصی، دوستان متفق بودند باید به سرعت الزامات زندگی در دنیای پس از کرونا را رصد کنیم و اگر می‌خواهیم در این بزنگاه تاریخی که فاصله ما با جهان صنعتی بسیار زیاد است، راه و روش و رسم نویی در زندگی و اداره کشور پیش بگیریم و با تکیه بر سابقه دیرین فرهنگی و تمدنی خویش طرحی نو در اندازیم هر چه زودتر دست به کار شویم.

ویروس عجیبی که مرزهای جهان را درنوردید، در گرفتن جان انسانها غنی و فقیر را نشناخت، مساجد، معابد، بازیهای ورزشی و تجمعات دینی را به تعطیلی کشاند؛ خطوط هوایی را متوقف کرد؛ به تولید و اقتصاد لطمه بزرگی وارد کرد اما دستاوردهای بس عظیمی نیز داشت که پرهیز از اسراف، صرفه جویی در سوخت های فسیلی، تلطیف هوا و مهمتر از همه با هم مهربان بودن و قدر زندگی را دانستن، با کم ساختن و شاد زیستن را فراروی بشریت قرار داد تا بتواند با اتکا به این آموزه‌ها دنیای جدیدی را رقم زند.

یکی از مؤلفه‌های حکمرانی خوب قبول واقعیات توسط زمامداران و تن دادن به تحولات منطبق بر خواسته‌های مردم و آرمان‌های بشری است.

کرونا احترام به حقوق بشر و پرهیز از خرافه گرایی و ترویج حس نوع دوستی را در حد اعلاء به منصه ظهور رسانید.
کرونا تجربیات کوتاه مدت ولی ذی قیمتی را در جهان و کشور ما به وجود آورد. اگر گوش شنوایی باشد و چشمها واقعیات را ببیند.

دنیای پس از کرونا، دنیای استفاده از فرصتهاست. دنیای شاد بودن و مثبت اندیشیدن است. دنیای  آشتی با محیط زیست و پاس داشتن حرمت طبیعت است. دنیای قانع بودن و سازش با داشته‌هاست. دنیای محترم شمردن حقوق انسانهاست. دنیای پی بردن به این واقعیت محتوم است که فاصله بین مرگ و زندگی کوتاه است.

دنیای قدر دانستن لحظه‌های با هم بودن است. دنیای تعاون، همیاری، همفکری و همیاری است. دنیای اتکای به اقتصادهای کوچک و محدود با اولویت سرزمینی است. دنیای مدیریت هزینه‌های خانوار است. دنیای ترک عادت‌های پرهزینه است. دنیای لذت بردن از مواهب طبیعی است. دنیای صرف غذای ساده، سالم با رعایت موازین بهداشتی است.

به نظرم دنیای پس از کرونا با تجارب ذی قیمتی که نصیب بشریت کرده برای ما که در چنبره مسائل و مشکلات عدیده خودساخته و دشمن ساخته گرفتاریم، فرصت بی‌بدیلی برای تحول و پیشرفت فراهم ساخته است. اگر بپذیریم که در مدیریت کشور اشتباهات زیادی داشته‌ایم و این فرصت را برای گذر از ناکارآمدی‌ها با اتکای به علم و تخصص و فرهنگ و تمدن غنی شکار کنیم و طرحی نو دراندازیم. این فرصت بی‌نظیر را قدر بدانیم و از فرصت‌سوزی در این مقطع تاریخی بپرهیزیم و راه پرافتخار پیشرفت و توسعه کشور و آسایش و آرامش مردم و احیای حس اعتماد و امید به آینده را فراهم سازیم.

محمدرضا تابش
۲۴ اسفند ۹۸
ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه