گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا "۱۳ اردیبهشت"
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، گزارش روز 13 اردیبهشت اپیدمیولوژی بیماری کرونا در فایل زیر قابل مشاهده است:
فایل ضمیمه
وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه