اعلام شماره حساب برای جذب کمک مالی جهت مبارزه با کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شماره حساب 4101033138031902 با شناسه شبای IR030100004101033138031902 نزد بانک مرکزی بابت عملیات ریالی اعلام شده است.

همچنین با توجه به اعلام حوزه بین الملل این وزارتخانه مبنی بر درخواست ایرانیان خارج از کشور برای کمک به پیشگیری و کنترل بیماری کرونا، شماره حساب 476 اداره عملیات ارزی "یورویی" نزد بانک مرکزی نیز بابت عملیات ارزی اعلام شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه