این آینده‌نگری جای تشکر دارد، اما . . .
دکتر نمکی

در طی یک و نیم ماه تاخیر بروز اپیدمی کرونا در چین و ایران، گفتیم و گفتند تهیه و ذخیره تجهیزات ضروری است، چه کردید؟!

اطمینان دادید که در ایران کرونا نداریم! ممنون، اما در خصوص ذخیره تجهیزات چه کردید؟

پس از بروز اپیدمی و گسترش برق‌آسای آن غافلگیر شدید و شدیم! شما از موج سهمگین کرونا و ما از میزان کمبودها پس از یک و نیم ماه هشدار!

موج تلفات اسفند و فروردین و آمار وحشتناک ابتلا و فوت کادر درمان، مؤید غافلگیر شدن شماست! مؤید باور نکردن هشدارهاست! مؤید اعتماد به نفس زیاده از حد وزارت است!

الان از آینده‌نگری و لزوم آماده بودن می‌گوئید؛ سپاس، اما امیدواریم در پیک احتمالی بعدی غافلگیر نشوید! که گفتنی‌ها بارها گفته شده!

اقلام حفاظت فردی کالای استراتژیک هستند و ذخیره کالای استراتژیک ضروری است.

پایان پیام/

مطالب مشابه