بیش از ۹۷ درصد مردم ایران نسبت به علائم کرونا آگاهی دارند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس متولیان روز سه شنبه در نشست خبری "پیمایش ملی کووید۱۹" در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: پیمایش ملی کووید۱۹ مطالعه ای است که به صورت پیمایش های مقطعی، متوالی در سطح ملی با هدف پایش میزان آگاهی، خطر درک شده، رفتارهای بهداشتی پیشگیرانه، مولفه های روان شناختی و نیازهای ضروری در خصوص کووید۱۹ در جمعیت ایرانی در  ۸ موج متوالی طراحی شده و از فروردین ۹۹ در حال اجرا است.

وی افزود: پرسشنامه این مطالعه الگو بومی سازی شده پرسشنامه COSMO است که با همکاری چندین دانشگاه و موسسه آلمانی طراحی و توسط دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت برای استفاده توسط کشورها توصیه شده است. در حال حاضر چندین کشور هم در قاره اروپا و هم در قاره های دیگر مطالعات مشابهی را طراحی کرده و در حال اجرای آن هستند. پیمایش ملی کووید۱۹ ایران در دو قالب آنلاین و تلفنی اجرا می شود، در جریان یک اپیدمی روند تغییرات اپیدمی متاثر از رفتارهای مردم است. همچنین محدودیت های اعمال شده مستلزم این است که مردم سیاست ها را اجرا کنند. بنابراین برای اینکه روند اپیدمی را شناسایی کنیم نیاز به بررسی رفتار مردم وجود دارد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: جمعیت مورد مطالعه افراد بالای ۱۸ سال است که با ۴ هزار و ۱۲۰ نفر تلفنی صحبت و بیش از ۷۰ درصد افراد غربالگری شدند. پرسشگران سلامت به سامانه ۴۰۳۰ دسترسی دارند و ۵۱۹ نفر متناسب با جمعیت هر استان بررسی شدند، نتایج پایش مطالعات انجام شده نشان می‌دهد بیش از ۹۷ درصد مردم ایران نسبت به علائم کرونا آگاهی داشتند. همچنین ۹۵ درصد، افراد در معرض خطر را می شناختند و ۹۴ درصد به درستی نسبت به روش های انتقال آگاهی داشتند.

متولیان در ادامه نتایج پیمایش ملی کووید۱۹ گفت: بیش از ۹۵ درصد مردم از اقدامات پیشگیرانه آگاهی داشتند و بیش از ۹۵ درصد این اقدامات پیشگیرانه را انجام می دادند و شاید مابقی آنها به امکانات دسترسی نداشتند. همچنین در خصوص رفتارهای پیشگیرانه ۸۶ درصد این رفتارها را در پیش گرفته اند و در قرنطینه مانده اند، خطر درک شده نسبت به بیماری کرونا با توجه به آگاهی بالای مردم بسیار اندک است. با توجه به اینکه شدت بیماری کرونا ۱۰ برابر بیشتر از آنفلوانزا است، اما مردم خطر این بیماری را به صورت یکسان می دانند.

به گزارش ایرنا معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان با اشاره به نگرانی های مردم و واکنش های آنها اضافه کرد: بیشترین موضوع که مردم نگران آن بودند، به ترتیب از دست دادن عزیزان، رکود اقتصادی، ورشکستگی، عدم امکان تامین هزینه های زندگی و ... بود. در حالی که بیشترین نگرانی مردم آلمان در خصوص پر شدن بیمارستان ها و نبود امکانات بیمارستانی بود و از دست دادن عزیزان در رتبه های آخر این نظرسنجی قرار گرفته است.

پایان پیام/

مطالب مشابه