کاوازاکی در کودکان به علت کرونا است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مینو محرز در ارتباط با بیماری کاوازاکی گفت: سندروم کاوازکی، یک بیماری جدید نیست. این سندروم همیشه بوده است و پیشتر هم شناخته شده بود و در حقیقت سندرومی است که در کودکان بیشتر دیده می شده است. عواملی مختلفی میکروبی و عفونی می توانند عامل این بیماری باشد. بنابراین، ما در بیماری کرونا نیز این سندروم را مشاهده می کنیم، زیرا کرونا نیز بستر عفونت را در بدن افراد ایجاد می کند و این سندروم از واکنش بدن به عفونت ایجاد می شود.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ادامه داد: این بیماری در افرادی که دچار بیماری های عفونی شده باشند، مشاهده می شود. کاوازاکی ممکن است ظهور آنی با بیماری داشته باشد یا با علائم دیررس بعد از ابتلا و بهبود بیماری عفونی مشاهده شود. مکانیزم عمل این بیماری سیستم ایمنی را نشانه می گیرد. در واقع این بیماری از مکانیزم خودایمنی بدن فعال ایجاد می شود. یعنی وقتی بدن شروع به دفاع در برابر عفونت می کند، مکانیزم دفاعی بدن سبب ایجاد سندروم کاوازاکی می شود.

وی افزود: در ابتدای اپیدمی کرونا این نوع سندروم را نداشتیم، اما طبیعتا با افزایش میزان مبتلایان در جهان، سندروم های مربوط به سیستم ایمنی را مشاهده خواهیم کرد. کودکان اگرچه نسبت به خود ویروس کرونا مقابله قوی تری دارند، اما همین مقابله قویتر سبب ایجاد سندروم های از این دست و آسیب پذیری آنها خواهند شد، از طرفی با افزایش تعداد بیماران در دنیا، گرفتاری کودکان به این سندروم بیشتر گزارش می شود، ویروس تغییری نکرده است، اما هرچه قدر تعداد مبتلایان بیشتر شود، سندروم کاوازاکی را در کودکان بیشتر می بینیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی محرز در پایان گفت: در حال حاضر کاوازاکی در کودکان به علت کرونا است، حتما کودکان عفونتی در بدن خود داشته اند که منجر به سندروم کاوازاکی شده است. البته این سندروم در تمام کودکان ظهور نمی کند، بلکه کودکانی که زمینه ظهور بیشتر بیماری های عفونی را دارند، با این سندروم درگیر می شوند. کاوازاکی معمولا در کودکان است و شیوع نادر دارد. این سندروم مربوط به آب و هوا و جغرافیا نیست. در هر جا که بیماری های عفونی ویروسی یا باکتریائی اپیدمی شود، باید به این سندروم توجه شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه