مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این حکم آمده است:

جناب آقای نصرت الله ظفری

با عنايت به تعهد و تجربيات ارزشمند جنابعالي در حوزه پشتيباني و امور رفاهی به موجب اين ابلاغ به عنوان مدير كل امور پشتيباني و رفاهي منصوب مي شويد. اميد است با همكاري و هماهنگي و تعامل با كليه مديران حوزه معاونت و ديگر معاونتهای ستادی و معاونتهای توسعه مديريت و منابع دانشگاههاي علوم  پزشكي كشور و سازمانهاي وابسته در جهت  تحقق اهداف زير اقدام  نمائيد:

_ طراحي و اجراي دقيق پروژه ها و اقدام ها در چارچوب برنامه هاي وزارتي و معاونت متبوع

_ حمايت و پشتيباني مناسب از برنامه هاي كليه معاونتهاي ستادي

_ بهبود امور رفاهي كاركنان

_ توسعه و بهبود خدمات پشتيباني

_ ساماندهي و توسعه برنامه هاي ورزشي كاركنان در ستاد و دانشگاههاي علوم پزشكي

_ هماهنگي و تعامل با دانشگاههاي علوم پزشكي در جهت اجراي برنامه هاي عملياتي آنها

بديهي است، كليه مديران و مشاوران حوزه معاونت در راستاي دستيابي به اهداف مذكور همكاري هاي لازم را با جنابعالي خواهند نمود. توفيق شما را از درگاه ايزد منان خواستارم. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه