اجرای مصوبه تعرفه های پزشکی سال ۹۹، تیشه به ریشه سطح خدمات سلامت خواهد زد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در بخش هایی از این نامه که نسخه ای از آن برای سازمان نظام پزشکی نیز ارسال شده است آمده: آیا تلقی همراستا شدن این اقدام قوه مجریه در بی توجهی به کیفیت خدمات سلامت و به روزرسانی خدمات پزشکی با اقدام مکرر و مشدد علیه این قشر، یک تلقی گزاف است؟

در ادامه این نامه همچنین آمده است: آیا برای اینکه باور کنیم  راه را به خطا می رویم حتماً باید نشست و با اشک و آه دید که چگونه سیل توریست درمانی که زمانی از کشورهای همسایه به ایران جاری بود در فاصله ای کوتاه معکوس می شود و مردم برای گرفتن این خدمات به کشورهای همسایه می روند؟

انجمن اورولوژی ایران در پایان این نامه آورده است: ما ضمن تشکر از بیانیه رییس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی اعلام می داریم که اجرای مصوبه تعرفه های پزشکی سال 99، تیشه به ریشه سطح خدمات سلامت، سطح علمی ارائه دهندگان خدمت و وفاق ملی و اعتماد عمومی خواهد زد.


روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه