گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا "۲۷ اردیبهشت"
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، گزارش روز ۲۷ اردیبهشت اپیدمیولوژی بیماری کرونا در فایل زیر قابل مشاهده است:
فایل ضمیمه
وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه