کشور با کمبود شدید کادر پرستار مواجه است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حیدر علی عابدی در رابطه ضرورت تامین منابع مالی جهت جذب کادر پرستاری گفت: متاسفانه در خصوص جذب پرستار موفق نبودیم چرا که مسئولان ما فکر می‌کنند اولویت‌های دیگری برای هزینه بودجه وجود دارد، اما باید تاکید کنم که ضرورت اختصاص بودجه برای جذب پرستار کمتر از تهیه تجهیزات پزشکی و دارو نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به فاصله بسیار زیاد استاندارد‌های وزارت بهداشت و درمان برای تعداد پرستار به ازای تخت بیمارستانی با استاندارد‌های جهانی اظهار کرد: ممکن است دارو و تجهیزات پزشکی به اندازه کافی باشد اما پرستار با فراغ بال نباشد که از آنها به نحو احسن استفاده کند، از این رو اثر بخشی تجهیزات مدرن هم زیر سوال رفته و در نهایت مردم آسیب می‌بینند. کشور با کمبود شدید کادر پرستار مواجه است، با جذب سالانه 20 هزار پرستار در طول سه الی 4 سال آینده، وضعیت این قشر تا حد قابل قبولی بهبود پیدا می‌کند.

وی افزود: استاندارد وزارت بهداشت تعداد 2.5 پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی است، طبق استاندارها به ازای هر تخت بیمارستانی 0.7 کمک پرستار و 1.8 پرستار خواهند بود. اما در واقع حضور پرستاران با تعداد بسیار کمتری را در بیمارستان‌ها شاهد هستیم. بنده معتقدم با استخدام پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها به حد استاندارد خواهیم رسید. زمانی که تعداد پرستاران به حد استاندارد برسد، اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری، قانون مشاغل سخت و زیان آور میسر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عابدی در پایان ناامیدی از جذب و استخدام را عامل اصلی خروج پرستاران از کشور دانست و گفت: مهاجرت پرستاران به خارج کشور به دلیل عدم اجرای کامل قوانین، بی‌توجهی به این قشر زحمت‌کش است. بنابراین سازمان مدیریت برنامه و بودجه باید همانطور که برای دارو و تجهیزات پزشکی اولویت قائل می‌شود، برای استخدام پرستار هم اولویت قائل شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه