چگونگی استفاده از پایان‌نامه‌های الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اکبر حق دوست با اشاره به ابلاغ مصوبه الکترونیکی شدن پایان نامه های دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گفت: قبل از مصوبه الزام الکترونیکی شدن پایان نامه‌های دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، برخی از مراکز آموزشی، اقدام به الکترونیکی کردن پایان نامه های دانشجویی کرده‌اند.

وی افزود: به طور معمول یک نسخه از پایان نامه دانشجویان جهت نگهداری در کتابخانه به صورت کاغذی بایگانی می‌شود تا در سوابق  علمی آنها باقی بماند، بر اساس دستور العمل ابلاغی وزارت بهداشت پایان نامه های الکترونیکی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی باید در دو جا نگهداری شود و این کار با راه اندازی سامانه ای در اکثر مراکز آموزشی محقق شده و فرم کاغذی پایان نامه های دانشجویی در این دانشگاه ها  حذف شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: تا آمادگی کامل و راه اندازی سامانه‌های کتابخانه‌ها در دانشگاه های علوم پزشکی، تعداد محدودی از مراکز آموزشی اقدام به گرفتن پایان نامه به صورت کاغذی کرده اند که البته به این دانشگاه ها یک فرصت جهت تکمیل سامانه شان به منظور دریافت پایان نامه های دانشجویان به صورت الکترونیکی داده شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه