پایان بخش نهایی طرح ملی بررسی مصرف در سال ۹۹
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مرتضی عبداللهی گفت: برنامه‌های ملی در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور شامل دوره‌های چهارساله است و در حال حاضر که در سال ۲۰۲۰ قرار داریم، این دوره تا دو ماهه آینده به اتمام می‌رسد. البته ما برای دوره چهارساله جدید سه TOR نوشتیم که هر کدام فعالیت های خود را دارند و عمدتا در ارتباط با بهبود تغذیه مردم، ارتقای آگاهی و دانش مردم و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کشورهای منطقه است. چرا که ما در منطقه مدیترانه شرقی تنها مرکز همکار در تغذیه هستیم.

وی در خصوص اتمام بخش نهایی طرح ملی بررسی مصرف اظهار کرد: این طرح را که عمده کارهایش پیچیده بود و از دو سال گذشته انجام شده و به مدیریت داده‌ها رسیده است، متاسفانه سیستم نتوانسته مدیریت کند. اما این طرح با حضور دکتر رزاز رییس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور دوباره حرکت کرده است و امیدواریم در سال ۹۹ بتوانیم نتایج مصرف را آنالیز کنیم و گزارش نهایی را ارائه دهیم تا سیاستگذاران و مدیران بتوانند از طرح استفاده کنند، دانشکده و انستیتو در کنار هم قرار دارند و فعالیت می‌کنند، ما در بخش دانشکده عمدتا در چارچوب ضوابط و سیاست‌های دانشگاه برنامه‌ریزی می‌کنیم و سیاست‌های دانشکده در سطح دانشگاه تعیین و ابلاغ می‌شود.

معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور ادامه داد: در حال حاضر لاین‌های تحقیقاتی خاصی از سوی دانشگاه معرفی نشده است، اما همکاران عضو هیئت علمی در این لاین‌ها فعالیت دارند و ما نیز آن‌ها را مدیریت کرده و بودجه‌هایی را که نیاز دارند را فراهم می‌کنیم تا بتوانند تحقیقات مرتبط را در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه انجام دهند، در بخش انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور به عنوان یک نهاد ملی مردم را با مسائل مختلف که مهمترین آن راهنماهای غذایی است، آشنا کنیم و در حال حاضر به دلیل اپیدمی کرونا، سرعت این راهنماها کند شده است.

به گزارش ایسنا عبداللهی در پایان گفت: راه‌اندازی و اعتلای واحد ترجمان واحد دانش همگانی را در دستور کار داشتیم و همچنین در حال راه‌اندازی وب سایتی در راستای آگاهی و آموزش مردم در بخش راهنمای غذایی هستیم، طی دو ماه گذشته، اپلیکیشن تاک را راه‌اندازی کردیم  و به این فکر هستیم که اپلیکیشن دیگری راه‌اندازی کنیم و جدول ترکیبات غذایی را ارائه دهیم، امیدواریم طرح‌های ملی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی پیشرفت داشته و پیشنهادات سایر همکاران در مورد طرح‌ها مورد پذیرش قرار گیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه