آماده شدن نتایج اولیه شبیه‌سازی پیش‌بینی روندهای احتمالی کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسن عینی زیناب گفت: شبیه سازی جمعیتی گزینه‌های سیاستی مختلف مرتبط با شیوع بیماری کووید ۱۹ در ایران با استفاده از داده‌های سرشماری ۱۳۹۵ مرکز آمار در حال انجام است.

عضو هیئت علمی گروه تغذیه جامعه ایران ادامه داد: در شبیه سازی جمعیتی، یک میلیون و ۵۷۰ هزار نفری که داده‌ها بودند در سطح فردی از روز اول شیوع بیماری کرونا برابر شبیه سازی بنده که اوایل بهمن فرض شده بود در معرض بیماری قرار گرفت. در این پروژه شروع مواجهه با بیماری در ابتدا از سه شهرستان قم، تهران و رشت بوده است و مسافرت‌های بین شهرستانی موجب می‌شود تا جمعیت سایر شهرستان‌ها نیز در معرض ابتلاء به کووید -۱۹ قرار بگیرند، طول دوره شبیه سازی به مدت ۲۰۰ روز است، به طوری که شیوع بیماری از اول بهمن آغاز می‌شود و روند آن تا حدود اوایل شهریور بررسی می‌شود.

وی افزود: کمیته کشوری اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا در وزارت بهداشت هم کار شبیه سازی بیماری کووید- ۱۹ را با روش و داده‌های مورد استفاده و امکان بررسی‌های بیشتر در زمینه گزینه‌های سیاستی انجام داده است، در خصوص تست ۸ سناریوی سیاستی مرتبط با شیوع کووید- ۱۹ در شبیه سازی جمعیتی، در ابتدا بیان کردیم که ما اگر هیچ مداخله‌ای انجام ندهیم، چه اتفاقی خواهد افتاد و در صورت عدم حضور مداخلات حدود ۸۹ هزار مرگ را در پایان دویست‌مین روز می‌توانیم داشته باشیم، ما فقط می‌خواهیم بدانیم اگر سیاستی را اجرا می‌کنیم در مقایسه با آن سناریوی بدون مداخله چه اتفاقی خواهد افتاد یعنی کدام سناریوی سیاستی می‌تواند موجب کاهش بیشتر مرگ و میر شود.

به گزارش ایرنا عینی زیناب در پایان گفت: در سناریوهای بعدی از شصتمین روز شبیه سازی سیاست‌هایی برای کنترل شیوع بیماری اجرا می‌شوند. به عنوان مثال اگر ترددهای بین استانی را قطع کنیم تا چه میزان به کاهش مرگ و میر کمک می‌کنیم یا چه تعداد از افراد به کرونا مبتلا نمی‌شوند. مثال دوم این است که اگر دانش آموزان و دانشجویان از شصتمین روز در خانه قرنطینه شوند.

پایان پیام/

مطالب مشابه