ترسم که به مقصد نرسی اعرابی! این ره که تو میروی به ترکستان است!
فرموده‌اند: «شاهد انحصار شدید پزشکان در برخی شهرها هستیم»

فرموده‌اند: «شاهد انحصار شدید پزشکان در برخی شهرها هستیم»... راه بهینه توزیع مناسب پزشک در کشور چیست و با کدام اصل اخلاقی، قانونی و شرعی و با چه عدالتی، اختیار انتخاب محل زندگی پزشکان و به بهانه توزیع پزشک از ایشان سلب میشود؟ اگر توزیع نامناسب است، که هست، راه چاره ارائه امکانات تشویقی برای حضور در محل کم‌برخوردار به صورت داوطلبانه است، یا تبعید نخبگان؟!

فرموده‌اند: «باید آنقدر پزشک متخصص در کشور زیاد شود که شبانه روز در دسترس باشند. متاسفانه شاهد تعارض منافع در این بخش هستیم به طوری پزشکان از افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و تخصص ناراحت می‌شوند.».

اما نفرمودند: برای آموزش هر پزشک به عنوان یک نیروی انسانی تخصصی چه مبلغی هزینه میشود و این پزشکان قرار است با چه درآمدی ارائه خدمت کنند؟!

فرموده‌اند : «اگر ۱۳ فوق تخصص روماتولوژی در یک شهر باشند، دیگر نمی‌توانند برای سیستم درمان کشور ناز کند یا برای کشور خط و نشان کشد یعنی خیلی نازشان خریدار ندارد.»

اما نفرمودند: توزیع پزشک چه نسبتی با جمعیت دارد و ۱۳ فوق تخصص روماتولوژی قرار است چه جمعیتی را خدمت رسانی کنند؟! و آیا سرمایه‌گذاری ۱۳ فوق تخصص در یک شهر کم جمعیت چه نسبتی با معادله سود و هزینه دارد؟

فرموده‌اند: «طرح تحول سلامت بار مالی بسیار زیادی را متحمل دولت و کشور کرده است.»

اما نفرمودند: منتفعین این طرح (که پزشکان اولین منتقد آن بودند)، چه افراد و شرکت‌هایی بودند؟

فرموده‌اند: «در جریان طرح تحول سلامت تعرفه‌های خدمات درمانی (ضریب k) به طور غیرطبیعی افزایش پیدا کرد.»

اما نفرمودند: افزایش تعرفه سال ۹۲ پس از چند سال ثابت‌سازی اجباری تعرفه‌ها صورت گرفت و پس آن و به بهانه این افزایش، هفت سال است که مجددا تغرفه‌ها فریز شده! به شکلی که تعرفه‌های ما از ده درصد متوسط کشور‌های منطقه هم کمتر است!

فرموده‌اند: «یکسان‌سازی تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی هم ازجمله مواردی است که در مجلس یازدهم باید در مسیر آن حرکت شود.»

اما نفرمودند: بخش فنی و هزینه‌ای تعرفه‌ها در بخش دولتی و از جیب مردم است، در صورت یکسان سازی کامل تعرفه‌های خصوصی و دولتی، تکلیف سود سرمایه سرمایه‌گذار چیست و کدام سرمایه‌گذار حاضر به چنین سرمایه‌گذاری خواهد شد؟!

مصاحبه‌های آتشین عوام‌فریبانه در دو مقطع بسیار زیاد است:

مقطع اول، انتخابات مجلس
مقطع دوم، بدو ورود به مجلس و انتخاب اعضاء کمیسیونها


امیدواریم مصاحبه این همکار برای دست یافتن به منافعی که از تعارض آن نالانند، نباشد.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه