معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن حکم این انتصاب در ذیل آمده است:

جناب آقای دکتر علی تاجرنیا
سلام علیکم

با توجه به مراتب تعهد و توانمندی و سوابق ارزشمند جنابعالی در فعالیت‌ها و تشکل‌های مدنی و صنفی از جمله سازمان نظام پزشکی و نیز ظرفیت‌های ویژه اجرایی و اجتماعی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مشاور عالی رئیس کل و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی منصوب می‌کنم.

امیدوارم با عنایت به ضرورت اصلاح ساختارها و ساماندهی اقتصاد سازمان، هماهنگی و پیگیری امور اجرایی استان‌ها و شهرستان‌ها و ارتباط مستمر و مشورتی با شورای عالی و مجمع عمومی سازمان در جهت ارتقای جایگاه و عملکرد سازمان نظام پزشکی حداکثر مساعی خود را مبذول فرمایید.

وظیفه خود می‌دانم اینک که جناب آقای دکتر رحمانی در جایگاه دیگری به ارایه خدمت مشغول شده‌اند از زحمات ارزشمند ایشان در دوره تصدی این مسئولیت قدردانی و تشکر نمایم.

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس کل
منبع: روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه