خواستار پیشگیری از تصمیمات غیرکارشناسی در زمینه تعرفه هستیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در بخشی از نامه دکتر مریم رسولیان خطاب به دکتر سعید نمکی آمده است:

تنها یکی از اهداف پزشکان از درخواست افزایش تعرفه های خدمات پزشکی، پیشگیری از افت سطح زندگی خود و در بسیاری از موارد؛ پیشگیری از وضعیت نابسامان اقتصادی خود است که این موضوع گفتمانی واقعی و غالب ولی نمایی ناقص از واقعیت موجود است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی برای مشاهده متن نامه اینجا کلیک کنید.

پایان پیام/

مطالب مشابه