مدیر کل امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر منوچهر جمالی سوسفی

نظر به تعهد، دانش و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "مدیر کل امور مجلس" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید تا با استفاده از توان و ظرفیت های تخصصی موجود و ارتباط پویا و موثر با مجلس محترم شورای اسلامی زمینه تحقق سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را فراهم نمائید. اهم انتظارات از جنابعالی به شرح ذیل است:

_ انعکاس نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اقدام لازم جهت پیگیری مراتب، بر اساس موازین و قوانین ملاک عمل.
_ حضور فعال و موثر در کمیسیونهای مختلف به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به منظور تبیین برنامه ها و ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه.

_ تسهیل و پیگیری تصویب لوایح مرتبط با نظام سلامت در مجلس شورای اسلامی.
_ بررسی کلیه طرحها و لوایح مرتبط با حوزه سلامت و اخذ نظرات کارشناسی واحدهای تخصصی.
_ تبیین نظرات کارشناسی حوزه های تخصصی در فرایند تدوین و تصویب طرحها و لوایح مرتبط به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی.
_ انعکاس خدمات و دستاوردهای ارزشمند تلاشگران عرصه سلامت به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی.

_ پاسخگویی مستدل، به هنگام و متقن به کلیه مکاتبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی.
_ ارتباط موثر و فراگیر با سایر معاونت ها، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمان های تابعه وزارت متبوع در راستای هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر.
_ ارائه گزارش های تحلیلی از مکاتبات، سوالات و تذکرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بمنظور انعکاس مشکلات نظام سلامت به حوزه های ذیربط.

بدیهی است تعامل و ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش های وزارتخانه در تحقق مراتب فوق نقش موثری ایفا خواهد نمود. از درگاه ایزد متعال توفیقات شما را در انجام وظایف محوله مسالت می نماید. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه