کودکان کار یکی از کانون‌های خطر شیوع بیماری کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد جنیدی با بیان اینکه سازمان بین‌المللی کار مضمون شعار امسال روز جهانی مقابله با کار کودکان را "مراقبت از کودکان در مقابله با کار کودک، در دوران کرونا و پساکرونا، بیشتر از همیشه" قرار داده است، گفت: سازمان بین‌المللی کار و unicef در روز جهانی مقابله با کار کودکان هشدار دادند که همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ با فشار بر زندگی و معیشت خانواده‌ها و همچنین تعطیلی مدارس و رواج دورکاری و انجام فعالیت‌های خانگی، زمینه را برای گسترش کار کودکان و گماردن آنها به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک فراهم می‌کند.

وی افزود: از ابتدای شیوع کرونا، کودکان کار به عنوان یکی از گروهای آسیب پذیر و محل کار آنها به عنوان یکی از کانون‌های خطر شیوع بیماری تعیین شده است، بازرسان بهداشت حرفه‌ای و محیط بر این محل‌های تجمع و بر نحوه کار عوامل اجرایی پسماند "به عنوان یکی از محل‌های به کار گیری کودکان کار" نظارت ویژه دارند.  

به گزارش ایسنا رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: طبق برآوردهای جهانی در حال حاضر، حدود ۱۵۲ میلیون کودک کار وجود دارند که ۷۲ میلیون نفر از آنها در کارهای خطرناک و سخت و زیان آور به کار گرفته می‌شوند.

پایان پیام/

مطالب مشابه