فعال شدن سامانه انتقال و میهمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور تمدید شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، با توجه به مصوبات بیست و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در تاریخ 31 خرداد ماه 99 مبنی بر ایجاد ساز و کارهایی در راستای رفع موانع انتقال و میهمانی، به منظور به حداقل رسانیدن ترددهای بین استانی دانشجویان،‌ سامانه انتقال و میهمانی فعال و زمان ثبت نام و ویرایش در آن از تاریخ 99/4/4 تا  99/4/14 تمدید شد.

براساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشجویان و دانشگاه‌های علوم پزشکی مبدا و مقصد با توجه به مصوبات مذکور فرصت دارند نسبت به ثبت، بررسی و ویرایش اعمال تغییرات در بازه زمانی مذکور اقدام نمایند. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه