گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا "۷ تیر"
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، گزارش روز 7 تیر اپیدمیولوژی بیماری کرونا در فایل زیر قابل مشاهده است:
فایل ضمیمه
وب‌دا

پایان پیام/