دومین جلسه کارگروه ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این جلسه طاهر موهبتی ضمن تشریح ارزیابی‌های موردی و دوره‌ای و تفاوت آنها با یکدیگر، تاکید کرد: معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌ها، به جمع‌بندی شاخص‌های تخصصی ارزیابی عملکرد که توسط معاونت‌های تخصصی وزارت بهداشت تدوین شده و توسط خود آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، خواهد پرداخت.

وی افزود: هدف از ارزیابی های موردی و دوره‌ای تقویت جایگاه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور است، تجربه نشان داده است که این ارزیابی‌ها در عمل جایگاه دانشگاه های علوم پزشکی را تقویت می‌نماید.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت ادامه داد: برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی بازدید موردی با حضور نمایندگان معاونت های این وزارت خانه انجام خواهد گرفت.

به گزارش وب‌دا در ادامه این جلسه نمایندگان معاونت‌ها و واحد های تخصصی وزارت بهداشت نقطه نظرات خود را در خصوص جدول شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی بیان کردند و شاخص‌ها براساس نظرات ارائه شده در جلسه مورد بررسی، اصلاح و تصویب قرار گرفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه