دستگاه‌های نظارتی قاطعانه به بازار سیاه فروش دارو ورود کنند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، همایون سامیح نجف آبادی درباره اثربخشی داروی "رمدسیویر" در درمان کرونا گفت: وزارت بهداشت و درمان و معاونت سازمان غذا دارو تنها مراجعی هستند که می‌توانند در خصوص اثرگذاری یک دارو اظهار نظر کنند. از این رو تا زمانی که کمیته علمی این مراجع اثرگذاری دارویی را تایید نکرده، نباید توسط پزشکان در مراکز درمانی دولتی و خصوصی تجویز گردد.

وی ضمن هشدار نسبت به نمونه‌های تقلبی داروی رمدسیویر در بازار سیاه که با قیمت‌های نجومی هم به فروش می‌رسد، افزود: مردم از تهیه داروهای تقلبی که در مراکز غیرقانونی تولید شده و یا به صورت غیرمجاز در ناصرخسرو و هرجای غیر رسمی دیگر توزیع می‌شود خودداری کنند. چرا که اگر داروها اصل هم باشند در شرایط استانداردی نگهداری نشده، بنابر این اگر تاریخ انقضا داروها هم نگذشته باشد، شیوه نگهداری دارو به لحاظ میزان رطوبت و حرارت، استاندارد نبوده و برای مصرف خطرناک است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم در پایان اضافه کرد: قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با افرادی که جان مردم را برای منافع خودشان به خطر می‌اندازد، قاطعانه برخورد کند، دستگاه‌های نظارتی در شرایط که شیوع بیماری کرونا به مشکل اساسی کشور تبدیل شده، باید قاطعانه با افرادی که جان مردم را به خطر می‌اندازند برخورد کنند.

پایان پیام/