با اجرای درست نظام ارجاع، سطح‌بندی و پزشک خانواده کمبود منابع نخواهیم داشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه در این وضع اقتصادی باید اقتصادی عمل کنیم گفت: اگر در چارچوب قانون عمل کنیم، قادر هستیم به تمام شهروندان خدمات شایسته ارایه دهیم و باید با اجرای درست قانون به داد محرومان برسیم، منابع مالی بخش بهداشت و درمان در بودجه کافی است، اگر بحث‌های ارجاع، سطح‌بندی و پزشک خانواده درست اجرا شود، با کمبود منابع مواجه نمی‌شویم.

وی افزود: با توجه به افزایش فرایندهای الکترونیکی در بیمه سلامت، می توان نیاز به ساختمان های اداری را کاهش داد و در مقابل بودجه را در بخش های دیگر هزینه کرد، با تشکر از حمایت های دولت تدبیر و امید در پیاده سازی طرح تحول سلامت زمانی مُرده مردم را به خاطر پرداخت نکردن هزینه ها از بیمارستان تحویل نمی دادند، اما با کمک مجلس و راه اندازی بیمه سلامت، هزینه درمان نیز رایگان شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان گفت: ما در مجلس دو گام بزرگ در راستای ارتقای خدمات درمانی برداشتیم، یکی اختصاص ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها برای بخش سلامت بود و دیگری تخصیص یک درصد ارزش افزوده برای روستاییان، با تصویب قانون پرداخت درصدی از حقوق برای بیمه خدمات درمانی، اعتبارات بیمه سلامت افزایش یافت.

پایان پیام/

مطالب مشابه