افزایش ۱۰۰ درصدی کل مبلغ وام‌های دانشجویی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهروز رحیمی گفت: با توجه به ایجاد ردیف وام دستیاری در سال 99 که قبلاً وجود نداشته است و نیز افزایش 20-30 درصدی سرانه سایر وام های صندوق، نرخ رشد مجموع وام های اعطایی صندوق به دانشجویان نسبت به میزان آن در سال گذشته 100 درصد افزایش خواهد داشت.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با اشاره به افزایش 20-30 درصدی مبلغ وام‌های دانشجویی در سال جدید گفت: برخی از وام های ما با درصد کمتر و برخی نیز با درصد بیشتری افزایش یافته اند، اما به طور متوسط سرانه وام‌های دانشجویی حدود 25 درصد افزایش داشته است، ابلاغ وام دستیاری برای دانشجویان مقاطع دستیاری و دکتری پی اچ دی در 6 ماهه دوم سال 99 انجام خواهد شد.

به گزارش فارس وی در پایان با تشریح جزئیات برخی از وام ها گفت: به منظور تشویق امر مقدس ازدواج در بین جوانان، صندوق رفاه دانشجویان در سال 99 نسبت به افزایش 24 درصدی وام های ودیعه مسکن اقدام نموده است. همچنین با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه به خاطر شیوع ویروس منحوس کرونا و کمک به دانشجویان، این صندوق در سال 99 نسبت به افزایش 57 درصدی وام تحصیلی اقدام کرده است. در مورد وام مسکن دانشجویی نیز با توجه به افزایش اجاره بهاء مسکن، صندوق در سال 99 میزان سرانه وام مسکن را 26 درصد افزایش داده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه