پیشگیری مهم‌ترین استراتژی برای مقابله با کروناست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین قناعتی گفت: کسانی که مردم را به مصرف داروهایی مانند رمدسیویر ۵۰ میلیونی یا فاوی پیراویر حدود ۱۰ میلیون تومان تشویق می کنند یا از روی جهل بوده یا براساس منافع مادی و ارتباط با کمپانی های دارویی است، مردم فکر می کنند که این داروها اثرگذاری فراوانی دارد یا به عبارتی این داروها معجزه می کنند که  این باور غلط است و هیچ تفاوتی بین کسانی که این داروها را مصرف کردند با سایر بیماران وجود ندارد.

رییس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در کلان شهر تهران به سه استراتژی مهم برای مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: این سه استراتژی مهم برای مقابله با کرونا شامل پیشگیری و نگاه بیماری محور، اقتدار دولت ها و بیماریابی است، فناوری اطلاعات در این زمینه می تواند نقش مهمی داشته باشد، با انجام این سه کار می توان کرونا را کنترل کرد، در غیر این صورت اتلاف زمان و وقت کردیم.

وی افزود: این بیماری نشان داد که به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند، هرکشوری که اقدامات مقابله ای را به نحو مطلوب اجرا کرد از آسیب های این بیماری تا حد زیادی در امان بود، اعمال قرنطیه برای مقابله با کرونا ضروری است، در صورتی که قرنطینه اجرا شود یک فرد مبتلا می تواند ۲.۵ نفر را بیمار کند ولی اگر این موضوع رعایت نشود یک بیمار می تواند بیش از ۴۰۰ نفر را مبتلا کند.

به گزارش ایرنا قناعتی در پایان گفت: با استفاده از ماسک و قرنطینه، می توان تعداد مبتلایان را به شدت کاهش داد تا  هم مردم در سلامت بیمانند و هم ظرفیت بیمارستان ها پر نشود، ما بیمارستان ها را برای بیماران غیر کرونایی مانند قلبی، تصادفی، سرطانی، سکته های مغزی و قلبی، دیالیز هم نیاز داریم و بسیاری از بیماران از ترس کرونا به مراکز درمانی حضور پیدا نمی کنند که این کار سبب افزایش فوتی ها در این افراد می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه