پایان نخستین دوره آموزشی دو واحد درس " آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل "
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نخستین دوره ارائه این واحد درسی که گذراندن آن برای دانشجویان هفت رشته دکتری عمومی پزشکی، پرستاری، مامایی، دندانپزشکی، داروسازی، تغذیه و فیزیوتراپی، اجباری و برای دیگر رشته‌های علوم پزشکی  اختیاری بوده و ثبت نام آن با شیوع کرونا در کشور همراه بود، با حضور 2171 دانشجو در 13 پانل کاربری در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی و ارائه مطالب توسط 60 مدرس از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد و دانشجویان رشته کارشناسی پرستاری و اتاق عمل با هفت گروه و تعداد 189 دانشجو در هر گروه، بیشترین متقاضیان گذراندن این واحد درسی بودند.
 
رشته دکترای حرفه ای پزشکی با یک گروه و 77 دانشجو، رشته دکتری حرفه ای دندانپزشکی با دو گروه و 161 دانشجو در هر گروه، رشته کارشناسی مامایی با دو گروه و 137 دانشجو در هر گروه و رشته های پیراپزشکی، بهداشت و دکترای حرفه‌ای داروسازی با یک گروه و 174 دانشجو، دیگر رشته‌هایی هستند که در نخستین دوره، درس دو واحدی "آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل" را گذرانده‌اند.
 
در طول این دوره همچنین چهار وبینار رفع اشکال با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مجازی دفتر طب ایرانی و مکمل برای رفع ابهامات فنی و نحوه کار با سامانه‌های ارائه دروس و رفع اشکالات دانشجویان درخصوص محتوای مطالب مطرح‌شده، برگزار شد و این دوره با برگزاری آزمون پایان‌ترم در تاریخ  با موفقیت به پایان رسید.
 
به گزارش وب‌دا در فراخوان دوم ارائه دو واحد درس "آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل" برای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، 8350 دانشجو از 91 دانشگاه علوم پزشکی، متقاضی گذراندن شده‌اند که بیشترین دانشجویان، ورودی سال 1396 بوده و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رشته پرستاری، به‌ترتیب با ثبت نام 841 و 2770 دانشجو، نخستین دانشگاه و رشته تحصیلی دارای بالاترین تعداد دانشجویان متقاضی هستند.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه