دولت وعده استخدام ۱۰ هزار کادر درمان را داده اما هنوز به ۴۰۰۰ نفر هم نرسیده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدعلی محسنی بندپی در توضیح جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: امروز کمیسیون آخرین وضعیت جذب، بکارگیری، تبدیل وضعیت، برقراری فوق العاده ویژه و پرداخت معوقات کادر درمان را با حضور مسئولان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و بنیاد شهید مورد بررسی قرار داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: دولت وعده استخدام ۱۰ هزار کادر درمان را داده بود که هنوز این تعداد به ۴۰۰۰ نفر هم نرسیده است. دلیل آن محدودیت های جدی بودجه ای با کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات بر درآمد است، با توجه به اهمیت این موضوع قرار شد که در جلسات بعدی به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ چون در حال حاضر کادر بهداشت و درمان در راس مبارزه با کرونا هستند و لازم است وضعیت استخدامی آنها هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بخش دیگر این جلسه مربوط به بررسی آئین نامه تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت با حضور مسئولان سازمان امور استخدامی به خصوص در این شرایط کرونایی بود. طبق مصوبه اعلامی پزشکان، پرستاران و همیاران که در مبارزه با کرونا فوت کرده اند باید شهید خدمت محسوب شوند. پیشنهاد کمیسیون این بود که پوشش این افراد به گونه ای باشد که تمام مرتبطان برای درمان بیماران کرونایی اعم از اورژانس، نیروهای خدماتی، آزمایشگاهی، پزشکان و پرستاران و موارد دیگر را شامل شود. 

به گزارش ایسنا محسنی بندپی در پایان گفت: البته تاکید شد که گستره پوشش این افراد به گونه ای نباشد که نتوان همه را در بر گیرد، پیشنهاد شد که یک نفر از کمیسیون بهداشت هم عضو کمیته تعیین مصادیق شهید خدمت محسوب شود. این کمیته شامل سازمان برنامه، وزارت بهداشت، بنیاد شهید و سازمان امور استخدامی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه