ملاک پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر، درجه فعلی اعتباربخشی گواهینامه بیمارستان‌هاست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در نامه سید سجاد رضوی آمده است: با عنایت به مصوبه هفتادو هشتمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص تمدید گواهینامه اعتبار بخشی بیمارستان ها مورد ذیل جهت استحضار بهره برداری و ابلاغ به کلیه واحدهای تابعه به منظور اجرا ابلاغ می گردد.

"درجه فعلی اعتبار بخشی گواهینامه بیمارستان ها در بخش های دولتی؛ خیریه؛ خصوصی و عمومی غیردولتی صادره از وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی تا پایان خردادماه سال 1400؛ ملاک پرداخت سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی خواهد بود."روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه