روزهای مبارزه با کرونا یادآور دوران دفاع مقدس است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شهریار نفیسی به روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور اشاره کرد و گفت: این روزها یادآور دوران دفاع مقدس است، با این تفاوت که دشمن امروز ما یک ویروس خطرناک و ناشناخته است.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: این طور می‌توانم تفسیر کنم که روحیه حاکم بر مدافعانی که درگیر دفاع مقدس شدند، بار دیگر در بحران کرونا تجربه کردیم، گذشت، ایثار، فداکاری و نوع دوستی در همه آحاد جامعه موج می‌زد.

به گزارش مهر وی در پایان افزود: ویروس کرونا یک ذره کوچک توانست تمام معادلات جهانی را به هم بریزد، شوک این ویروس توانست ما را به خودمان بیاورد. امیدوارم در تمام سطوح دانشگاه توانسته باشیم یک پله از آنچه از قبل بودیم فراتر رفته و ارتقا پیدا کرده باشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه