مدیریت خون بیمار از مهم‌ترین حوزه‌های طب انتقال خون است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پیمان عشقی گفت: مدیریت خون بیمار رویکردی مبتنی بر شواهد با هدف بهینه سازی مصرف خون و مراقبت از بیمارانی است که ممکن است طی روند درمان به انتقال خون نیاز داشته باشند، سازمان انتقال خون در تلاش است تا این حوزه از طب انتقال خون را در مراکز درمانی عملی و اجرایی سازد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون از تلاش پژوهشگران و در رأس آنها یک متخصص بیهوشی در مؤسسه عالی طب انتقال خون خبر داد و گفت: این افراد در حال پیشبرد رویکرد مدیریت خون بیمار در مراکز درمانی تهران و تولید محتوای علمی و آموزشی برای هرچه بیشتر اشاعه دادن این علم در سطح کشور هستند، مدیریت خون بیمار از مهم‌ترین حوزه‌های طب انتقال خون است که در صورت اجرا بهبود نتایج درمان بیماران نیازمند به دریافت خون یا فرآورده‌های سلولی را به ارمغان خواهد آورد

وی افزود: بهره گیری از تجهیزات نوین، داروهای جایگزین، رویکرد سنجش حداکثر میزان درخواست خون برای عمل جراحی (MSBOS) به منظور جبران نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های آن و جلوگیری از تزریق خون غیر ضروری موجب کاهش مصرف خون و بهره برداری مناسبت از ذخایر موجود خواهد شد، این علم تمام جنبه‌های ارزیابی بیمار و مدیریت بالینی مربوط به فرآیند تصمیم گیری در مورد انتقال خون را شامل می‌شود، مدیریت خون بیمار می‌تواند ضمن اطمینان از در دسترس بودن خون برای بیمارانی که به آن نیاز دارند نیاز به انتقال خون آلوژنیک را کاهش داده و هزینه مراقبت‌های بهداشتی را کاهش دهد.

به گزارش مهر عشقی در پایان گفت: پزشکان باید وضعیت خون بیمار را تحت کنترل داشته باشند و شرایط سلامتی وی که ممکن است منجر به نیاز بیمار به خدمات انتقال خون شود را شناسایی و کم خونی و فقر آهن را پیش از اعمال جراحی برطرف کنند، کاهش مصرف خون و عوارض ناشی از تزریق خون، بهبودی سریع‌تر بیمار و اقامت کوتاه او در مراکز درمانی، کاهش قرار گرفتن بیمار در معرض خطرات احتمالی همچون عفونت‌های بیمارستانی و عوارض آلرژیک و ایمنی از نتایج عملی شدن مدیریت خون بیمار در مراکز درمانی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه