ظرفیت پذیرش در رشته تخصصی زنان و زایمان صرفا به خانم‌ها تعلق دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید هاشمی نظری با اشاره به تغییر در سیاست پذیرش در دستیاری تخصصی بیماری‌های زنان و زایمان اظهار کرد: مطابق با بند ۱۰ صفحه ۲۰ دفترچه راهنمای شرکت در چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی، ظرفیت پذیرش در رشته تخصصی زنان و زایمان صرفاَ به خانم‌ها تعلق دارد.

 رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه داد: همچنین در فرآیند انتخاب رشته محل فقط خانم‌ها حق انتخاب رشته در دستیاری تخصصی زنان و زایمان را دارند و محدودیت جنسیت در این خصوص اعمال شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی در پایان افزود: جنسیت مرد-زن برای رشته‌های زنان در جدول شماره ۳ دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل این دوره، صحیح نیست و صرفا خانم‌ها قادر به انتخاب این رشته و همچنین سپردن تعهد خدمت به دانشگاه‌های علوم پزشکی در این رشته هستند.

پایان پیام/

مطالب مشابه