تاثیر ۳ داروی مورد استفاده برای بیماران کرونایی در مطالعات بالینی به اثبات نرسیده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پیام طبرسی، با اشاره به داروهای "رمدسیویر" "فاویپیراویر" و "اکتمرا" که برای بیماران کرونایی مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: این داروها هیچ کدام معجزه ای برای کرونا نمی کنند، ممکن است درصدی تاثیر داشته باشند اما موجب جلوگیری از مرگ و میر به طور کامل نخواهند شد.

وی افزود: تاثیر هیچ کدام از این داروها در مطالعات بالینی به اثبات نرسیده و فقط اثراتی در مطالعات موردی گزارش شده است وزارت بهداشت این امکان را برای پزشکان ایجاد کرده تا در صورت نیاز این داروها را تجویز کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: آخرین مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد، به تاثیرات داروی اکتمرا پرداخته که دو مقاله در این خصوص منتشر و یک مقاله در دست انتشار است.

به گزارش مهر طبرسی در پایان گفت: همچنین یک مقاله با محوریت تاثیر داروی اینترفرون چاپ شده و مقاله دیگری نیز در این خصوص در حال انتشار است. از طرفی ارائه طرحی مشترک با سازمان بهداشت جهانی در دستور کار است است. کماکان تحقیقات برای کشف دارویی که نقش درمانی داشته باشد، ادامه دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه