تفاهم‌نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستاییان مهم‌ترین سند سالانه بیمه سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا میرزایی با اشاره به مراسم تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستاییان، عشایر و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر در سال جاری گفت: این تفاهم نامه با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت و معاونان ذیربط به امضا رسید و بدون تردید این تفاهم نامه یکی از مهمترین سندهای سالانه سازمان است که طی چند روز گذشته توسط کارشناسان تنظیم شد.

مدیر کل خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: تفاهم نامه روستایی در سال ۹۹ حدود ۳ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان است که ۱۹۰۰ میلیارد سهم وزارت بهداشت و ۱۹۳۰ میلیارد سهم سازمان بیمه سلامت است که برای خدمات سطح ۱ روستاییان و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر منظور شده است، 

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت وی در پایان گفت: بخشی از این تفاهم نامه مربوط به حقوق پزشکان، ماماها و دندان پزشکان طرف قرارداد است که این بخش حقوق از سهم سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود، به عبارتی حقوق یکسال ۹۹ این افراد ماهانه از محل سهم صندوق بیمه سلامت پرداخت می‌شود، اما برای خرید دارو و مکمل‌های دارویی و تأمین و تجهیز ساخت مراکز روستایی از محل اعتبارات سهم وزارت بهداشت پرداخت‌ها انجام می‌شود.

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز گفت: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از وظایف و نکات مهم محسوب می‌شود که به آن اعتقاد داریم و باید اجرایی شود و از سوی دیگر باید بیشترین توجه را به کادر بهداشتی و درمانی در روستاها داشته باشیم، یکی از بخش‌های آسیب پذیر جامعه، روستاییان هستند و باید توجه بیشتری به این بخش از جامعه شود، استقرار خدمات الکترونیک سلامت در روستاها از اهمیت زیادی برخوردار است و از طرفی زیرساخت‌های لازم وجود دارد. استقرار نظام ارجاع تا سطح نهایی یکی از اهداف است که در این جهت قدم بر می‌داریم. توجه به دوراپزشکی با توجه به شرایط کشور نیز اهمیت دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت وی در پایان افزود: نظارت‌ها باید نشان دهد که پزشک و کادر بهداشتی، منابع را دریافت کرده است. همچنین باید منابع را پیگیری کنیم و تخصیص‌ها به‌موقع داده شود، البته یکی از نظرات این است که منابع مربوط به پزشکان خانواده روستایی به طور مستقیم به معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی داده شود. در زمینه ایجاد انگیزه برای پزشکان جوان نیز باید تلاش بیشتری انجام بدهیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه