شورای راهبری فناوری و نوآوری در صنعت غذا تشکیل شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، روابط عمومی انستیتو تغذیه و صنایع  غذایی وزارت بهداشت با انتشار این خبر اعلام کرد: طی حکمی ریاست دبیرخانه شورای راهبری فناوری و نوآوری در صنعت غذا به دکتر جلال الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو تغذیه و صنایع غذایی محول شد.

در حکم این انتصاب آمده است: با توجه به جایگاه و ماموریت های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در توانمندسازی و توسعه زیست بوم نوآوری درحوزه صنایع غذایی در کشور، به موجب این ابلاغ، دبیرخانه شورای راهبری فناوری و نوآوری در صنعت غذا در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور مستقر می شود.

 پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این حکم تاکید کرد: لازم است این دبیرخانه اقدام مقتضی نسبت به انجام هماهنگی برای توسعه کمی و کیفی و جاری ساختن دانش و فناوری های نوین در صنعت غذا را انجام دهد.

در این حکم آمده است: موارد اجرایی دبیرخانه شورای راهبری فناوری و نوآوری در صنعت غذا شامل اتخاذ تمهیدات و هماهنگی در برگزاری منظم جلسات شورای راهبری صنعت غذا و مستندسازی لازم، هم‌افزایی با سایر اعضای شورا و توسعه تعاملات با بازیگران کلیدی در صنعت غذا، همکاری در تعیین چشم انداز، سیاست ها و راهبردهای شورا و ارائه پیشنهادها، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه، همکاری و مساعدت در بهره گیری حداکثری از امکانات مراکز نوآوری مرتبط با شناسایی و ارجاع هسته های نوزیست و همکاری در ایجاد کریدور و حلقه های اتصالی تیم های فناور و مراکز نوآوری با بخش های تولیدی و صنعتی با هدف تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوری است. ایرنا

پایان پیام/

مطالب مشابه