امروز، نشست وزرا و مدیران دستگاه‌های عضو ستاد کرونا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بابک دین پرست گفت: در این جلسه آخرین آمادگی ها و شرایط دستگاه های مختلف برای تحقق رهنمود های مقام معظم رهبری در جلسه چهل و یکم ستاد ملی که در حضور ایشان تشکیل شد، بررسی و چالش های موجود، مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین الزامات و تمهیدات مورد نیاز برای اجرای اولویت های هشت گانه ابلاغی رئیس جمهوری محترم در فرمان تشکیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی، بررسی و احصا می شود.

به گزارش ایرنا دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در پایان با اشاره به ارائه گزارش دبیرخانه ستاد ملی مبارزه با کرونا از آخرین وضع اجرای مصوبات ستاد ملی از سوی دستگاه های مسؤول در جلسه شنبه قرارگاه گفت: بر اساس گزارش ارایه شده مراتب اقدام و احیاناً تعلل دستگاه ها در اجرای مصوبات ستاد ملی تعیین و مهلت کاملاً محدودی برای اصلاح آن ابلاغ می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه